Te élsz a választó jogoddal?

by - 05 április

Te élsz a jogaiddal? 
Választasz vagy hagyod, hogy helyetted döntsenek?

Sokan elfelejtjük ma már, hogy a jogaink nem csak úgy vannak, maguktól értetődő módon. Lehet, hogy nem neked, de meg kellett küzdeni, hogy ma ilyen magától értetődő legyen, hogy vannak jogaink. 

Te értékeled a választójogodat? 
Nekünk a rendszerváltás után, vagy a környékén született fiataloknak magától értetődő, hogy jogunk van szavazni. Talán ezért nem értékeli sok fiatal kellőképp ezt a nagyon fontos jogát. Nem küzdött meg érte, így nem érzi eléggé a súlyát. 

Láttam pár, a neten keringő videót, melyben fiatalok nevetve, jó hangulatban nyilatkoznak, hogy ők bizony azt sem tudják milyen pártok vannak, őket ez nem érdekli és különben is, nem kell nekik szavazati jog. Kiabálva kérdezik: Minek szavazzak? A videó akár vicces is lehet a nézők számára, de vajon mit szólnál hozzá, ha valóban megfosztanának a szavazati jogodtól? 

Belegondoltál már valaha, hogy 100 éve nőként még nem szavazhattál volna. Mit szólnál ha férfiként még ma sem lenne szavazati jogod csak mert nem vagy elég nemes származású. A választójog nem is olyan régóta magától értetődő. 

Nem volt olyan régen, mikor emberek akár az életüket is adták, a munkájukat és ezzel családjuk megélhetését sodorták veszélybe, vonultak utcára, és küzdöttek meg azért, hogy ma nekünk a szavazati jog, magától értetődő kiváltság legyen. Már az ő irántuk tanúsított tisztelet és hála is indokolná, hogy ne vedd fél vállról ezt a jogodat. 

Talán túl keveset beszélnek a nagyszüleink a rendszerváltás előtti idők véleménynyilvánítási megtorlásairól. Magyarország államformája csak 1989. október 23. óta alkotmányos parlamentáris képviseleti demokrácia. Ne feledjük, hogy nem is olyan rég volt itt népköztársaság, tehát egypártrendszer. Sokan vagyunk szerencsére akiknek ebben már nem volt része, talán ezért is rántja meg olyan sok fiatal a vállát a szavazásra.

Minek szavazzak?

Szavazni minden tudatos ember kötelessége.
Számomra ez egyértelmű, de mégis sokan kérdezik miért menjenek el az országgyűlési vagy az EP választásokra. A legbanálisabb kifogás, ami őszintén megdöbbent, hogy minek mennék,  akire szavaznék, úgysem nyer. Mi van? Ez nem a tipp-mix lap könyörgöm, nem az a cél, hogy eltaláld, ki nyer, hanem, hogy a képviselők, akiknek a politikai ideológiája megegyezik a tiéddel, és később a te életedről is számos ponton döntenek, ugyan olyan arányban legyenek jelen döntéshozó szinten, mint az országban a hozzá hasonló meggyőződésű emberek. Így képviselnek majd téged a parlamentben itthon (Budapesten) és Brüsszelben. 

A legfontosabb, hogy minden választani nem akaró megértse, hogy nem a győzelem a legfontosabb, mert hála égnek, ma már demokrácia van. Így a legfontosabb, hogy ellenzéket válasszunk, bizony, mert ettől lesz demokrácia. Ha csak a győztes párt lenne a fontos akkor diktatúráról beszélnénk. Éppen ezért harcoltak annyian, éppen az ellenzék, a demokrácia létrejöttéért adták sokan akár az életüket, akár a szabadságukat, így igenis minden szavazat számít, mert vesztes, vagy elveszett szavazat nincs. Az ellenzékre ugyanakkora szükség van, mint a győztes pártra, pont ez a demokrácia lényege

Persze van még kifogás bőven; Úgyis meg van ki nyer, így egy szavazat nem számít. Már, hogy ne számítana? Az egész választás egyéni szavazatokra épül, ez az élet azon ritka területe ahol, mindenkinek ugyan akkora szava van, érdemes kihasználni a lehetőséget, mert igenis minden szavazat ugyan úgy számít.

Mit jelent a töredékszavazat a 2014-es országgyűlési választásokon?

Ne feledd, nem csak pártokra, hanem egyéni jelöltekre is szavazunk, tehát 2 X-re van szükség az országgyűlési választáson.

A területi és országos listáról a pártokra leadott szavazatok arányában kerülnek képviselők a Parlamentbe. A kompenzációs lista lényege, hogy a vesztes egyéni jelöltekre leadott "töredék" szavazatok alapján is juttatnak a parlamentbe képviselői helyeket az őket indító pártoknak, hogy ellensúlyozzák az egyéni körzetekben esetlegesen létrejövő aránytalanságokat. 

Változások
Az 2014 áprilisi országgyűlési választáson az országos listáról kiadható 93 mandátumnál a pártlistákra leadott voksokat és az egyéni választókerületekben nem hasznosuló, úgynevezett töredékszavazatokat veszik figyelembe.
Töredékszavazatnak az a voks számít, amelyet az egyéni választókerületben olyan jelöltre adtak le, aki végül nem szerzett mandátumot egyéni választókerületben.
De az új törvény szerint töredékszavazatnak minősül továbbá a győztes jelölt minden olyan szavazata is, amely már nem szükséges a mandátum megszerzéséhez, vagyis a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám.

Az Európai Parlamenti választáson, az országgyűlésivel ellentétben, csak egy lapon kell szavaznod, csak pártlistára, így ott nincsenek töredék szavazatok!

Menj el szavazni, és dönts a saját sorsodról. Mutasd meg, hogy megbecsülöd ezt a jogodat, hogy nem hiába küzdöttek érte annyian, mert igenis fontos a demokrácia, fontos, hogy megértsd, nem is olyan rég természetes, hogy van választásod. Ha otthon maradsz, a saját szabadságod veszed semmibe.

Azt, hogy kire szavazz szerencsére nem mondhatom meg sem én, sem más. Ezt a te tiszted eldönteni. Arra azért felhívnám a figyelmed, hogy dönthetsz tudatosan. Persze már az is jó, hogy elmész és teszel egy X-et bárkire, mert már akkor felelősséget vállalsz, de ugye döntened kell, hogy kire.

Természetesen nem próbállak meggyőzni, hogy kire szavazz, az a politikusok dolga.  

Azt mondom fontosabb, hogy tudd miért! 

Legyen érved, miért teszed épp oda az X-et. A mert csak, az eddig szar volt, most más legyen, a család mindig jobb vagy bal oldali volt stb. válaszok elég felelőtlenül hangzanak.

Ha még sosem szavaztál talán kezdjük a politikai eszméknél, hogy tudatosan dönthess. Mondhatnám, hogy nézz plakátokat, olvass politikai kiadványokat, szórólapokat, pártprogramokat, de azt kell mondanom, hogy ezek nem különbek, mint a kozmetikai reklámok, senki nem fog magáról rosszat írni vagy mondani, így reklám alapján dönteni, nem biztos, hogy ésszerű. 

Próbáljuk megközelíteni most az egyszer a választást, ideológiai szempontból. Vetkőzzük le az előítéleteket, és ha még sosem tetted keress rá a politikai ideológiákra, mert találsz ott olyan alaptényeket, amikkel aztán vagy egyet értesz vagy nem, így segíthetnek a döntésben. Ezek megadnak olyan alapvető irányelveket, melyeket a pártok elvileg követnek, hiszen minden pártnak van egy eszméje, amit hirdet is.
Országgyűlési szavazólap minta 2014
A politikai ideológiákat rengetegféle szempont szerint lehet csoportosítani, és mivel ez nem egy politikai oldal, csupán a tudatos választásra hívja fel a figyelmet, így csak néhány fogalmat említek meg a teljesség igénye nélkül, ami esetleg gondolkodásra sarkallhat egy fiatal választópolgárt.

Konzervativizmus a kialakult társadalmi rendszer tisztelete a fennálló bajok ellenére, ami a gyökeres átalakítások (felforgatás) kockázatainak a megelőzése. 
Progresszívizmus fejlődéspárti a korral haladást támogatja, ilyen pl. a konzervatív liberalizmus a liberális elveket lassan akarja érvényesíteni.
Radikalizmus eszmerendszer, amely a fennálló társadalmi rendszer vagy annak valamelyik szegmensének gyökeres, következetes akár a szélsőségekig elmenő átalakításának az elve.
Baloldali ideológia a közösség szerepvállalását jelenti a kiszolgáltatottak boldogulásában, vagyis az újraelosztás a társadalmi szolidaritás fontossága.
Kommunizmus az osztálynélküli társadalom olyan társadalom, ahol a megtermelt javakból mindenki szükségletei szerint részesedik.
Jobboldali ideológia az öngondoskodás szerepének megerősítése.
Libertarianizmus az egyén minden tekintetben megelőzi az államot, vagy emberek bármilyen csoportját.
Libertárius konzervativizmus gazdaságilag és a szabadságot tekintve libertarianizmus, inkább csak életmódjában konzervatív, azaz nem veti el a konzervatív kulturális értékeket.
Nacionalizmus a nemzeti azonosság (nemzeti identitás) az emberi élet alapvető értéke.
Zöldpolitika a környezet védelemének, az ökológiának, a fenntartható gazdaságnak nagy fontosságot tulajdonító politikai irányzat.
Liberalizmus az egyén szabadságát jelölik meg, mint a legfontosabb politikai célt.
Kulturális liberalizmus az egyéni jogokra összpontosít, a lelkiismeret és az életmód szabadságára, köztük olyanokra, mint a nemi szabadság, vallásszabadság, megismerés szabadsága, az államnak az egyén magánéletébe való behatolása elleni szabadság.
Politikai liberalizmus a korábbi isteneredetű felfogással szemben, szerinte a társadalom és a törvények kiindulópontja az egyén, akinek jogai a természetjogon alapulnak.
Tradicionalizmus szerint a hagyomány és a vallás irányítja a társadalmat.
Kapitalizmus a termelési tényezők többségében magántulajdonúak.
Demokratikus liberalizmus a polgárokat folyamatosan bevonni a politikai döntésekbe.
Hungarizmus antiszemita nézeteket, a katolicizmus, a szocialitás (de nem szocializmus) és a nemzeti gondolat hármassága.
Kommunizmus osztályharc az osztálynélküli társadalomért és az egyházüldözés.
Nemzetiszocializmus a zsidóság elleni fajgyűlölet és a nemzet fogalmának előtérbe helyezése.
Rasszizmus olyan gondolkodásmódot jelent, amely az emberek külsejében megfigyelhető eltéréseket kiemeli, ezekhez morális, társadalmi vagy politikai különbségeket rendel hozzá, és az így létrehozott csoportok között – feltételezett tulajdonságaik vagy értékeik alapján – hierarchiát állít fel.

Ez csak néhány fogalom és persze, nem túl részletes, mégis rávilágít, hogy döntéskor nem csak az orjás plakát és a tegnap olvasott, hallott bulvárhír adhat választási alapot. A voksoddal egy eszmét is választasz magadnak.

Ma Magyarországon 3 nagy demokratikus párt van, akire leadhatod szavazatod az Országgyűlési Választáson :

LMP

FIDESZ- KDNP (kereszténydemokrata néppárt)

MSZP- EGYÜTT- DK- PM- MLP
Mellettük van idén nagyon sok kis párt is, akire voksolhatsz az új választási rendszernek köszönhetően. Fentebb a szavazólap mintán látod őket.
Megjegyzés: A jobbikról szándékosan nem tettem említést, mert csak a demokratikus nagy pártokat említettem meg név szerint, ahogy ezt írtam is.

EP választás 2014

Az Európai Parlamenti választáson, kicsit más felállásba indulnak, a már ismert nagy pártok. Különbség lesz még, hogy a kis, úgynevezett kamu pártok egyike sem indul az EP választáson. Valamint, itt csak egyetlen szavazólap lesz, tehát egy X-et tehetsz, és csak pártokra szavazunk, külön a jelöltekre nem.

Nézzük az új felállást. Kire voksolhatsz az EP választáson?

A bal oldali pártszövetség (összefogás 2014) 3 részre osztódott, illetve vannak szövetségesek, akik nem indulnak az EP választáson az összefogásból.
Külön indul tőlük a MSZP, a DK, illetve szövetségben az Együtt és a PM.

Összesen 6 párt közül választhatsz a 2014-es Európa Parlament választáson. 

Egyébként ezen pártok mindegyike képviselteti magát az országgyűlésben, tehát bejutott a parlamentbe az április 6.-i választáson.
6 pártra szavazhatsz az EP választáson

A döntés a te kezedben van! Tedd le az első voksod a TUDATOSSÁG mellett, és menj el Te is szavazni.


Április 6.-án, május 25.-én és október 12.-én az önkormányzati választáson, VÁLASSZ! Mert felnőtt vagy, mert felelősséget vállalsz a rólad szóló döntésben, mert büszke vagy azokra, akik kiharcolták neked  a szavazati jogot és mert megteheted. 

Jogod van hozzá, hát dönts Te is!

You May Also Like

0 megjegyzés